Muzyka Klasyczna

Kto z nas nie słyszał o takich kompozytorach jak: Wolfgang Amadeusz Mozart , Ludwig van Beethoven, Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Karol Szymanowski? Nawet, jeśli nie jesteś fanem muzyki klasycznej, to z pewnością te nazwiska nie brzmią obco. Pewnych kompozytorów zna się ze względu na ich wkład w kulturę muzyki. Muzyka klasyczna jest często zamiennie określana jako muzyka poważna. Jest to odłam muzyki, która ma ustaloną formę klasyczną, tzn. opiera się na sonacie, operze, symfonii, itp. Muzykę klasyczną odróżnia też z pewnością to, że nie używa się do jej wykonania instrumentów elektrycznych i elektronicznych. Jej zapis oparty jest na nutach i zazwyczaj nie występuje improwizacja. Na pewno odróżnia ją także miejsce jej wykonywania, gdyż do dziś, by móc uczestniczyć w koncertach muzyki klasycznej, trzeba udać się do filharmonii, opery, sal - specjalnie przygotowanych na takie uroczyste koncerty. Dzięki tym wszystkim czynnikom i wielu innych, istnieje widoczna odmienność tego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka klasyczna.

Pasja Elsnera – w Berlinie

Wykonawcami „Pasji” będą śpiewacy i instrumentaliści związani z Warszawską Operą Kameralną, m.in. Zdzisław Kordyjalik w roli Jezusa, Krzysztof Machowski w roli Piłata, Jerzy Mahler jako Judasz i Zbigniew Dębko jako Kapłan. Wystąpią także czterej Koryfeusze i dodatkowy kwartet solistów. Chór Kameralny Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Warszawską Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi Jacek Kaspszyk. „Passio Domini Nostri Jesu Christi” op. 65 Elsnera jest jedną z nielicznych tak okazałych kompozycji wokalno-instrumentalnych w historii muzyki polskiej. „Elsner w powszechnej świadomości zapisał się przede wszystkim jako nauczyciel Chopina, zawsze w cieniu genialnego ucznia. Niesprawiedliwie: jako kompozytor, pisarz, badacz i organizator współtworzył w Polsce instytucje nowoczesnej kultury muzycznej, zaś z jego dorobku korzystamy do dnia dzisiejszego” – pisze Paulina Cwalińska w programie festiwalu Muzyka Staropolska w Zabytkach Warszawy. Utwór powstał w listopadzie 1837 roku. Ze względu na trudności ze skompletowaniem wielkiej obsady i przygotowaniem chórów, nie udało się doprowadzić do wykonania tej kompozycji w najbliższym okresie pasyjnym. Premiera, z udziałem niemal 400-osobowego chóru, odbyła się latem 1838 roku w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy. Dochód z koncertów przekazany został na cele dobroczynne. Utwór entuzjastycznie przyjęto na łamach prasy. Doczekał się m.in. obszernego omówienia na łamach lipskiego „Neue Zeitschrift fuer Musik”. Dzieło było w kolejnych latach wykonywane w Pradze, Petersburgu i Wilnie. Pierwsze współczesne wykonanie „Pasji” w całości nastąpiło we wrześniu 1998 roku dzięki Warszawskiej Operze Kameralnej, która podjęła wcześniej prace źródłoznawcze i edytorskie. Podstawą do sporządzenia materiałów wykonawczych stał się autograf partytury przechowywany w zbiorach muzycznych Biblioteki Miejskiej w Berlinie. Jak uważa Cwalińska, w oratorium pasyjnym urzeczywistnia się elsnerowska idea „połączenia muzyki i poezji”. „Punktem wyjścia dla kompozytora jest łaciński tekst traktowany z niezwykłą starannością. W opracowaniu muzycznym Elsner stara się w pełni wykorzystać jego właściwości wyrazowe i znaczeniowe. Nie unika przy tym barokowych niemal pomysłów ilustracyjnych” – uważa Cwalińska. Dni Warszawy w Berlinie będą trwały od 7 do 13 maja. Wypełnią je koncerty klasyczne i jazzowe. Festiwal jest organizowany w ramach porozumienia pomiędzy obydwoma miastami. W ubiegłym roku odbyły się w Warszawie Dni Berlina.